Nyheter

Ofte står fastleger over en situasjon hvor de får behov for å finne tilbake en e-post eller et informasjonsbrev som ble mottatt for en tid tilbake.
Fastleger er adressat for enorme mengder med informasjonsmateriale samtidig som avsenderne har ingen garanti at fastlegen kommer å bruke informasjonen.

Hvert sykehusområde (HF-område) er tildelt en underdomene, hvor URL-strukturen består av en to-sifrerte tall som prefiks foran hoveddomenenavn. f.eks.

  • 01.fastlegeportalen.no ( SØ )
  • 02.fastlegeportalen.no ( AHUS )
  • 03.fastlegeportalen.no ( OUS )

FLP sin løsning for dette er Nyheter som er én felles postkasse for alle fastleger i hver HF-regionen, hvor epost med nyhetsbrev automatisk blir en søkbar bloggpost som er lett å finne igjen i fremtiden.

Nyheter kan enten skrives inn direkte i fastlegeportalen eller via en epost.

Publisere nyhet ved å skrive direkte i FLP


Start med å klikk på bruker-ikonet som vises på Figuren under og deretter velg Skrivebord

Inne i ditt skrivebord velg Legg til nyheter som vist under

Dobbelt klikk på knappen Legg til nyheter vil åpne en tekstbehandler som vist under.

  • I feltet Tittel skriver du overskriften på nyheten du vil skrive.
  • I feltet Status bestemmer du om det skal publiseres på nettet med det samme du lagrer nyheten (Publisert) eller om du vil først lagre en Kladd og publisere etter at du er helt sikker på at det ser ut slik du ønsker det.
  • Rullegardinmenyen Kategorier gir deg mulighet til å tilordne nyheten til en bestem nyhets-kategori.
  • Til slutt velger du feltet Content som åpner tekstbehandleren, hvor du skriver ønsket tekst

Det er en fullverdig tekstbehandler som påminner om eldre versjoner av Microsoft Word. Samme tekstbehandler brukes i fastlegeportalen, hvor det er behov for å skrive formattert tekst og andre dokumenter som f.eks. i EPAS i forbindelse med saksbehandling, møtereferater og utarbeidelse av rapporter.

Publisere nyhet ved å sende en epost.

Hvert sykehusområde har en egen e-postadresse som mottar epost fra bestemte avsendere og automatisk publiserer som en ny nyhet. Den som har rett til å publisere nyhet vil få denne epostadressen fra Site-admin i sitt sykehusområde.
Eposten skrives med hvilket epostprogram som helst. Fremgangsmåten er nøyaktig den samme som brukes i EPAS i forbindelse med saksbehandling.

Husk at epostens Emne blir overskriften på nyheten som blir publisert med status = Kladd. Det gir mulighet til å kontrollere utseendet på nyheten før man endrer status til «Publisert».

Etter at du har sendt eposten, går du til skrivbordet ditt og finner nyheten øverst. Det kan gå 1-2 minutter før den dukker opp på listen.
Du kan korte ned ventetiden ved å klikke på knappen Prosess Email i ditt skrivebord.